Fundusze Europejskie

ul.Przemysłowa 8
28-500 Kazimierza Wielka

+48413521042
biuro@danrob.pl

HOT-INFO

Fundusze Europejskie

 

 

Projekt RPSW. 02.05.00-26-0040 / 16 pn: "Podniesienie konkurencyjności i rozwój firmy poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii i nowych usług". Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 2.5 "Sektor inwestycyjny sekcyjny" Osi 2 "Konkurencyjna gospodarka". Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 

 

Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych

 

Aktualne:

Zakup kabiny lakierniczo - suszącej  -Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego 

nr DANROB.RPO-1/2018 

Ogłoszenie w BZP nr 516814-N-2018 z dnia 12.02.2018 r

Załączniki:  


Zakończone:

Zakup i dostawa prasy krawędziowej i nożyc gilotynowych -Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego 

nr DANROB.RPO-1/2017

Ogłoszenie w BZP nr 573112-N-2017 z dnia 2017-08-23

Załączniki:

 • Ogłoszenie o zamówieniu 
 • SIWZ do ogłoszenia  
 • Formularz Oferty
 • Oświadczenie o braku powiązań osobowych z zamawiającym 
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu 
 • Umowa projekt  
 • Opis przedmiotu zamówienia 
 • Informacja z otwarcia ofert
 • Rozstrzygnięcie przetargu, wybór ofert

  

 Zakup komory do czyszczenia strumieniowo-ściernego -Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego 

nr DANROB.RPO-2/2017 

Ogłoszenie w BZP nr 636840-N-2017 z dnia 29.12.2017 r

Załączniki:  

Ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności :

 

Aktualne:

brak


Zakończone:

Zakup zestawów komputerowych -Postępowanie w trybie zapytania o cenę nr: 1/0040/2017

Ogłoszenie w Bazie Konkurencyjności nr: 1052589

Załączniki:

 • zapytanie ofertowe
 • oferta
 • Opis realizacji zamówienia
 • Odpowiedź na zapytanie
 • oferta-zapytanie ofertowe

 

Zakup wiertarki słupowej -  Postępowanie w trybie zapytania o cenę nr: 2/0040/2017

Ogłoszenie w Bazie Konkurencyjności nr: 10654407

Załączniki:

 •  zapytanie ofertowe 

 

Zakup wiertarki słupowej-  Postępowanie w trybie zapytania ocenę nr:1/0040/2018

Ogłoszenie w Bazie Konkurencyjności nr: 1082809

Do pobrania:

 

Zapytania ofertowe :

 

Aktualne:

brak


Zakończone:

Zakup zestawów komputerowych -Postępowanie w trybie zapytania o cenę nr 1/0040/2017

Ogłoszenie w Bazie Konkurencyjności nr: 1052589

 • zapytanie ofertowe 
 • oferta
 • opis realiz zamówienia
 • odpowiedź na zapytanie
 • oferta zapytania ofertowe

 

Zakup wiertarki słupowej -Postępowanie w trybie zapytania o cenę 2/0040/2017

Ogłoszenie w Bazie Konkurencyjności nr: 10654407

 • formularz ofertowy wiertarka
 • wzór umowy
 • zapytanie wiertarka
 • informacja o ofertach, wynik postępowania

 

Zakup wiertarki słupowej -Postępowanie w trybie zapytania o cenę nr: 1/0040/2018

Ogłoszenie w Bazie Konkurencyjności nr: 1082809

Do pobrania: