Oferta

ul.Przemysłowa 8
28-500 Kazimierza Wielka

+48413521042
biuro@danrob.pl

NOWOŚCI

 Sprzęt do zimowego utrzymania dróg 

  

                        wystawowa przerpbiona piaskarka                              plog p 097 d 02

                  Piaskarko solarki                                                                            Pługi odśnieżne 

 

 

 

Sprzęt do letniego utrzymania dróg 

 

                                                

ukł               zamiatarka przer 

                            Układarka do poboczy                                                     Zamiatarka ciągnikowa 

 

                       

                 Przyczepa sygnalizacyjna 

        

Pozostałe

 

                         rolka 1

                    Rolki transportowe (wynajem)