Piaskarko solarka NPS U

ul.Przemysłowa 8
28-500 Kazimierza Wielka

+48413521042
biuro@danrob.pl

HOT-INFO

Piaskarko solarka NPS U

 

Informacje ogólne

Piaskarko solarki typu NPS U  przeznaczone są do rozsypywania środków chemicznych lub uszorstniających z możliwością jednoczesnego zwilżania solanką (opcja), na oblodzone nawierzchnie dróg. 

Budowa piaskarek pozwala na zabudowę na każdym rodzaju nośnika, o odpowiednich gabarytach i nośności. Piaskarko solarki typu NPS U mogą posiadać własny agregat hydrauliczny z silnikiem spalinowym, lub podłączane są do hydraulicznego układu roboczego  nośnika, który podając olej pod ciśnieniem, poprzez blok sterujący, do poszczególnych silników hydraulicznych realizuje odpowiednie funkcje maszyny.  

Załączanie i nastawy parametrów pracy poszczególnych odbiorników, oraz nadzór nastawionych parametrów , realizowany jest z pomocą elektronicznego układu sterowania i kontroli. Pulpit kontrolny układu sterowania montowany jest w kabinie kierowcy.

Transporter taśmowy (profilowany, lub gładki) przenosi  środek rozsypywany z zasobnika do urządzenia zsypowego, skąd rozrzucany jest za pomocą talerza rozsypującego.

O gęstości posypywania decyduje wielkość szczeliny regulowanej wychyleniem klapy dozującej,  nastawianej wstępnie (w zależności od rodzaju używanego środka )  korbką znajdującą się w tylnej części piaskarki, oraz szybkość posuwu transportera,  nastawiana z pulpitu sterowniczego w kabinie kierowcy

 

Opis konstrukcji

Piaskarko solarka NPS -U składa się ze skrzyni ładunkowej zamkniętej od dołu przenośnikiem taśmowym napędzanym silnikiem hydraulicznym. Od góry skrzynia przykryta jest sitem siatkowym lub nożowym (opcja), stanowiącym rodzaj pochyłego dachu po którym podczas załadunku zsuwają się zbrylone frakcje materiału, lub ulegają rozkruszeniu. Sito może być pokryte plandeką zapobiegającą wywiewaniu materiału ze skrzyni. Na czas załadunku plandeka może być odchylana na boki, za pomocą układu dźwigni. Za skrzynią ładunkową zamontowana jest klapa dozująca, za pomocą której ustawia  się szczelinę nad taśmą transportową,  przez która podawany jest materiał do urządzenia zsypowego, a następnie na  talerz rozsypujący. Wielkość szczeliny (wychylenie klapy) jest nastawiana korbką w tylnej części maszyny. Klapa dozująca pełni także rolę kruszarki dla zbrylonego środka rozsypywanego.

Rynna zsypowa posiada budowę teleskopową co umożliwia regulowanie jej długości w zależności od wysokości nośnika na którym jest montowana.. Zamontowana jest na osi, umożliwiającej jej podniesienie do pozycji pionowej (obrót o 165º), oraz (w razie potrzeby) zablokowanie w pozycjach pośrednich.

Dolna, wychylna część rynny zsypowej, umożliwia sterowanie kierunkiem posypywania materiału (asymetria). Wychylenie rynny realizowane jest przez siłownik elektryczny.

Z rynny zsypowej materiał kierowany jest na talerz rozsypujący, napędzany silnikiem hydraulicznym, którego prędkość obrotów wpływa na szerokość posypywania.

W skład wyposażenia maszyny wchodzi lampa błyskowa w kolorze pomarańczowym, oraz lampa robocza w kolorze czerwonym

Do podnoszenia maszyny za pomocą urządzeń dźwigowych służą oka transportowe.

 

Dane Techniczne

 

Parametry

NPS.U

Pojemność skrzyni mat sypkich: -podstawowa 

 2,9[m³]

Pojemność zb.  solanki

 nie dotyczy.

Ładowność

6 [T].

Masa własna

920 [kg].

Napęd

od hydrauliki nośnika.

Przeniesienie napędu

hydrauliczno- mechaniczne.

długość całkowita (poz pracy) 

 4260[mm]

długość montażowa (na samochodzie)

 2870 [mm]

szerokość 

1990 [mm] 

wysokość

1360 [mm]

Standardowe gęstości posypywania:

sól

 

5 – 40 [g/m²]  

materiały uszorstniające

20 – 320[g/m²]  

Szerokość sypania

2 ÷ 12 [m] (regulacja płynna)

Szybkość jazdy podczas sypania

5 ÷ 40 [km/h] 

 

Maksymalne wartości są możliwe do uzyskania przy ograniczonej prędkości jazdy samochodu (lub, i) przy ograniczonej szerokości posypywania.

Piaskarka posiada również funkcję chwilowego zwiększenia dawki posypywania o wielkości zależnej od wymagań klienta, uruchamianej z panelu sterowniczego w kabinie kierowcy (opcja).

Powyższe parametry ustawiane są fabrycznie, lecz mogą zostać dostosowane do indywidualnych wymagań klienta.

 

Instalacja elektryczna

Napięcie instalacji elektrycznej pojazdu  - 12/24 V.

Zasobnik materiałów sypkich przykryty jest sitem  o  kwadratowych oczkach,  przekroju     

45*45mm zamontowanego przy pomocy śrub i wyposażonego w otwieralny właz inspekcyjny.

Układ sterowania automatycznie utrzymuje zadane parametry posypywania bez względu na  zmieniającą się prędkość jazdy, tzn. gęstość posypywania automatycznie dostosowana jest do aktualnej prędkości jazdy, dzięki czemu w każdej chwili rozrzucana  ilość daje jednakową gęstość  materiału na powierzchni drogi.

W przypadku zmiany szerokości posypywania lub (i) prędkości jazdy, automatycznie następuje odpowiednia korekta w ilości posypywanego materiału, zapewniając utrzymanie zadanej gęstości posypywania.

 

OBSŁUGA POSYPYWARKI

Umieścić posypywarkę na skrzyni samochodu, za pomocą urządzenia dźwigowego lub, jeśli posypywarka stoi na własnych podporach, podjechać tyłem pojazdem ze zdjętą klapą, oraz opuszczonymi burtami pod maszynę. Następnie posypywarkę opuścić tak aby osiadła na skrzyni w ten sposób, aby tylna beka oporowa posypywarki opierała się swoja boczną ścianą o tylną krawędź skrzyni ładunkowej. Łańcuchami mocującymi przymocować posypywarkę   do skrzyni ładunkowej, wykorzystując do tego uchwyty transportowe, lub otwory w poprzecznych belkach maszyny. Długość łańcuchów mocujących skrócić do minimum.

 1. Ustawić talerz rozsypujący na wysokości ok 300mm od podłoża, skręcając śrubami prowadnice zsypu teleskopowego na odpowiednich otworach.
 2. Ustawić szczelinę  klapią dozującą na wielkość 20[mm] dla soli , lub 80[mm]  dla piasku. Wielkość szczeliny jest wskazywana położeniem wskazówki na skali, znajdującej się na osłonie obok pokrętła regulacji szczeliny.
 3. Sprawdzić napięcie taśmy – nie powinna mieć zwisów w jej dolnej części. Napięcie taśmy reguluje się śrubami napinającymi znajdującymi się na przedniej burcie piaskarki.
 4. Uzupełnić paliwo, jeśli piaskarka posiada własny agregat (silniki piaskarek NPS U standardowo są zasilane olejem napędowym), sprawdzić poziom olej u w silniku spalinowym, oraz w zbiorniku oleju hydraulicznego i ewentualnie uzupełnić. Rodzaje zalecanych olejów są wykazane w tabeli smarowania.
 5. Przesmarować  piaskarkę smarem stałym, w punktach smarowania (smarowniczki).
 6. Dokonać rozruchu silnika; jeśli silnik był zimny, po uruchomieniu powinien pracować kilka min. (2 do 5) - czas potrzebny na rozgrzanie się silnika.
 7. Włączyć napęd taśmy przenośnika. Przy opuszczonym talerzu rozsypującym, włączenie biegu taśmy automatycznie powoduje uruchomienie talerza.
 8. Sprawdzić bieg taśmy obserwując ją  przez okno na przedniej burcie piaskarki, oraz od strony zsypu. Taśma powinna układać się centralnie na rolkach. Właściwe ułożenie taśmy można stwierdzić po min 5 pełnych obiegach taśmy. W razie „schodzenia” wyregulować bieg śrubami naciągowymi. Regulacji taśmy należy również dokonywać pod obciążeniem.
 9. Sprawdzić funkcje sterowania poszczególnych elementów układu posypywarki:
 • zmiany prędkości przenośnika taśmowego,
 • zmianę prędkości talerza rozsypującego,
 • załączanie lub (w zależności od opcji) zmiana prędkości obrotów pompy solanki,
 • zmianę wychylenia wychylnej rynny asymetrii
 • działanie światła ostrzegawczego,
 • działanie światła roboczego.