Pług śnieżny PO 97DS

ul.Przemysłowa 8
28-500 Kazimierza Wielka

+48413521042
biuro@danrob.pl

HOT-INFO

Pług śnieżny PO 97DS

Pług odśnieżny PO 97DS

Pług śnieżny PO 97DS - posiada trój segmentowy, odchylany sprężyście lemiesz gumowy, utrzymywany w pozycji pracy przez 6 stalowych sprężyn ( po 2 na segment). Poszczególne segmenty odchylają się w chwili napotykania trwałej przeszkody wbudowanej w drogę np. studzienki kanalizacyjnej itp.

 

Cechy pługa PO 97DS

  • konstrukcja szkieletu stalowa, spawana, zabezpieczona wysokiej jakości powłokami antykorozyjnymi;
  • odkładnica z wysokoudarowego polietylenu, o dobrym współczynniku poślizgu, uniemożliwiającym przyklejanie się śniegu i niewielkiej masie;
  • wahliwe zawieszenie odkładnicy, pozwalające na ustawienie się lemiesza do poprzecznej pochyłości drogi, w granicach 6 stopni w każdą stronę;
  • duża stabilność pracy dzięki dwóm siłownikom kierunku, mocowanym z jednej strony bezpośrednio do płyty podwoziowej, a z drugiej do szkieletu odkładnicy;
  • światła drogowe, pozycyjne i kierunkowskazów umieszczone na wysięgnikach pozwalają na skuteczne oświetlenie nocą i dobrą widoczność pojazdu dla innych kierowców;
  • kompaktowy agregat hydrauliczny zasilany energią z akumulatorów nośnika; sterowanie wszystkimi funkcjami pługa z pulpitu sterowniczego
  • umieszczonego w kabinie kierowcy;
  • nogi podporowe.