Pługi śnieżne i odśnieżne PO 97 D

ul.Przemysłowa 8
28-500 Kazimierza Wielka

+48413521042
biuro@danrob.pl

HOT-INFO

Pługi śnieżne i odśnieżne PO 97D

 

 Ciężki, wydajny pług do zimowego utrzymania dróg, przeznaczony dla pojazdów o DMC równej lub wyższej niż 15/18[T].

 

Pług śnieżny PO 97D posiada jeden wykonany z gumy lemiesz, zachowującej elastyczność i wytrzymałość w niskich temperaturach, odpornej na uderzenia i przyklejanie się śniegu.

 

Cechy pługa odśnieżnego PO 97D :

 

  • konstrukcja szkieletu stalowa, spawana, zabezpieczona wysokiej jakości powłokami antykorozyjnymi;
  • odkładnica z wysokoudarowego polietylenu, o dobrym współczynniku poślizgu, uniemożliwiającym przyklejanie się śniegu i niewielkiej masie;
  • wahliwe zawieszenie odkładnicy, pozwalające na ustawienie się lemiesza do poprzecznej pochyłości drogi, w granicach 6 stopni w każdą stronę;
  • duża stabilność pracy dzięki dwóm siłownikom kierunku, mocowanym z jednej strony bezpośrednio do płyty podwoziowej, a z drugiej do szkieletu odkładnicy;
  • światła drogowe, pozycyjne i kierunkowskazów umieszczone na wysięgnikach pozwalają na skuteczne oświetlenie nocą i dobrą widoczność pojazdu dla innych kierowców;
  • kompaktowy agregat hydrauliczny zasilany energią z akumulatorów nośnika; sterowanie wszystkimi funkcjami pługa z pulpitu sterowniczego
  • umieszczonego w kabinie kierowcy;
  • nogi podporowe

 

Tabela porównawcza parametrów technicznych pługów odśnieżnych